Foto & Bearbeitung: yume no yukari
Model & Styling: El Fox