Foto & Bearbeitung: yume no yukari photography
Model: B.Z.